Wersja obowiązująca z dnia

Majątek

Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie stan na dzień 01.01.2024 r.

 

Środki trwałe ogółem                                         2.601.217,05 zł 

w tym:

Budynki w zarządzie biblioteki              2.355.693,06 zł


Księgozbiory                                                         1.395.430,39 zł

w tym:

książki i czasopisma                      1.395.430,39 zł 

zbiory specjalne                                69.720,87 zł