Deklaracja dostępności

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
Deklaracja dostępności
Wersja z dnia

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-18
 

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań W-MBP w Olsztynie
   

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami
 

 • odpowiedni kontrast,
   
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
   
 • moduł wyszukiwania,
   
 • fokus wokół elementów nawigacyjnych,
   
 • korzystanie ze standardowych skrótów klawiaturowych,
   
 • wyróźniony kontrast odnośników.
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-18 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez bibliotekę.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-30

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kowalski, webmaster@wmbp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 527 39 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać:
 

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
   
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
   
 • sposób kontaktu.
   

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, W-MBP w Olsztynie niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, oraz określi kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, W-MBP może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

W przypadku, gdy Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.
 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna
 

Obiekt siedziby Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie mieszczący się przy ulicy Natalii Żarskiej 2 jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 

 • Do budynku biblioteki jest dojazd utwardzoną ulicą Natalii Żarskiej i chodnikiem, jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób uprawnionych niepełnosprawnych.
   
 • Do budynku biblioteki, dla użytkowników zewnętrznych, jest jedno wejście główne od ul. Natalii Żarskiej (wejście główne w części nowej obiektu).
   
 • Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo (zlokalizowany wzdłuż budynku).
   
 • Niepełnosprawni ruchowo mają dostęp do pomieszczeń na parterze (wypożyczalnia) oraz mogą zostać obsłużeni w pomieszczeniu wypożyczalni w zakresie usług: czytelnia, informatorium. Pracownik wypożyczalni udzieli wszelkiej możliwej pomocy.
   
 • Schody w budynku prowadzące na piętro (do pomieszczeń czytelni, informatorium, sali edukacyjnej, sali komputerowej, sali konferencyjno-wystawowej) uniemożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim, budynek nie posiada pochylni i windy.
   
 • W budynku biblioteki nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
   
 • Do pomieszczenia biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.