Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek

Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie stan na dzień 01.01.2016 r.

 

Środki trwałe ogółem                                        - 2.500.650,49 zł

w tym:

Budynki w zarządzie biblioteki        - 2.289.741,56 zł


Księgozbiory                                                      - 1.115.083,53 zł

w tym:

książki i czasopisma                       - 1.047.774,04 zł

zbiory specjalne                             - 67.309,49 zł

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.