Wersja obowiązująca z dnia

Rejestry

Warmińsko-Mazurska Biblioteka  Pedagogiczna  w Olsztynie  prowadzi następujące rejestry i  ewidencje:

 • Rejestry  zbiorów bibliotecznych (księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, rejestry przybytków)
 • Rejestr  czytelników
 • Ewidencja wypożyczeń i odwiedzin
 • Księgi inwentarzowe wyposażenia
 • Księga inwentarzowa środków trwałych
 • Rejestr zamówień publicznych
 • Ewidencja pracowników
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja środków nietrwałych – księgi inwentarzowe
 • Rejestr korespondencji
 • Ewidencja finansowo-księgowa
 • Ewidencja czasu pracy
 • Składnica akt
 • Książka kontroli
 • Rejestr druków ścisłego zarachowania
 • Rejestr delegacji
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr wypadków przy pracy
 • Rejestr pieczęci i pieczątek
 • Wykaz wydanych upoważnień  do przetwarzania danych osobowych