Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek

Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie stan na dzień 01.01.2022 r.

 

Środki trwałe ogółem                                         2.578.054,99 zł 

w tym:

Budynki w zarządzie biblioteki              2.355.693,06 zł


Księgozbiory                                                         1.324.360,95 zł

w tym:

książki i czasopisma                      1.254.640,08 zł 

zbiory specjalne                                69.720,87 zł 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.