Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek

Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie stan na dzień 01.01.2020 r.

 

Środki trwałe ogółem                                         - 2.525.103,49 zł

w tym:

Budynki w zarządzie biblioteki              - 2.302.741,56 zł


Księgozbiory                                                         - 1.263.836,91 zł

w tym:

książki i czasopisma                          - 1.194.947,41 zł

zbiory specjalne                                - 68.889,50 zł

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.