Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek

Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie stan na dzień 01.01.2023 r.

 

Środki trwałe ogółem                                         2.576.863,05 zł 

w tym:

Budynki w zarządzie biblioteki              2.355.693,06 zł


Księgozbiory                                                         1.356.462,58 zł

w tym:

książki i czasopisma                      1.286.741,71 zł 

zbiory specjalne                                69.720,87 zł 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.