Wersja nieobowiązująca z dnia

Majątek

Majątek Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie stan na dzień 01.01.2021 r.

 

Środki trwałe ogółem                                         2.525.103,49

w tym:

Budynki w zarządzie biblioteki              2.302.741,56 zł


Księgozbiory                                                         1.294.948,33

w tym:

książki i czasopisma                      1.225.395,46 zł 

zbiory specjalne                                69.552,87 zł 

 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.