Wersja obowiązująca z dnia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Wydruk zgodny ze wzorem: 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

Wydruk w formie dostępnej: 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 

Załączniki