Wersja obowiązująca z dnia

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji  publicznej (Dz.U.2001, Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami), 
informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie  Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek złożony w 
Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.