Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawozdania finansowe za 2018 r.

 

Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. 

Rachunek zysków i strat za 2018 r. 

Informacja dodatkowa za 2018 r. 

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r. 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.