Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Joanna Łazicka | wersja archiwalna

Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki budżetowej za 2018 r. 

Rachunek zysków i strat za 2018 r. 

Informacja dodatkowa za 2018 r. 

Zestawienie zmian funduszu jednostki za 2018 r.