Wersja nieobowiązująca z dnia

Przedmiot działalności i kompetencji

Przedmiotem działalności W-MBP w Olsztynie jest służenie potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela, oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli.

 

Zakres kompetencji:

 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów obejmujących w szczególności literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
 • wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
 • inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia,
 • organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie,
 • promowanie dorobku zawodowego twórczych nauczycieli województwa  warmińsko-mazurskiego,
 • organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie analiz i badań księgozbioru, czytelnictwa i działalności informacyjnej,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami, w szczególności w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.