Informacje nieudostępniane w BIP

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie
Informacje nieudostępnione w BIP
Wersja z dnia nieobowiązująca

Informacje nieudostępniane w BIP

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że:

 

1. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Olsztynie posiada stronę internetową pod adresem: http://www.wmbp.olsztyn.pl na której zgromadzone i udostępnione są informacje dotyczące działalności Biblioteki.

2. Teksty regulaminów wywieszone są w widocznych miejscach w poszczególnych wydziałach Biblioteki.

3. Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej i jej filii zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku głównym Biblioteki i w siedzibach poszczególnych bibliotek filialnych.

4. Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

5. Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej czy pisemnej nie wymaga pisemnego wniosku o udostępnienie.