Wersja obowiązująca z dnia

Sprawozdania finansowe za 2023 r.

Bilans jednostki
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian w funduszu
Informacja dodatkowa
Wyciąg z danych zawartych w Informacji dodatkowej