Wersja nieobowiązująca z dnia

Sprawozdania finansowe za 2020 r.

Załączniki: 

 

 

Załączniki w formie dostępnej: 

  • Bilans jednostki budżetowej za 2020 r. 
  • Rachunek zysków i strat za 2020 r. 
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r. 
  • Informacja dodatkowa za 2020 r. 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.