Wersja nieobowiązująca z dnia

Status Prawny

Podstawę prawną działalności biblioteki stanowią:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 1996 Nr 67, poz.329 z póĽniejszymi zm.);

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1997 Nr 56, poz.357 z póĽniejszymi zm.);

  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz.U. 1997 Nr 85, poz.539);

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. 2013, poz. 369) oraz w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. 2003 Nr 89, poz. 825),;

  • Uchwała Nr74/170/99 Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia sieci publicznych bibliotek pedagogicznych w województwie warmińsko-mazurskim;

  • Statut Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie obowiązujący od 1 Stycznia 2015r.

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.